Reklamační řád

Abyste se neztratili:    Úvod Reklamační řád

Reklamace zboží

Záruční doba je 24 měsíců. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

V oprávněných případech prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Uplatnit reklamaci lze písemnou formou na adresu sídla prodávajícího: Schody Triant s.r.o., Cihlářská 448, 284 03 Kutná Hora – Sedlec, nebo na e-mailovou adresu schodytriant@schodytriant.cz. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:

  • s přiloženým (naskenovaným) originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady
  • zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní
  • zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno, pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci;
  • prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů;
  • pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu o dobu prodlení kupujícího.

V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

 


Poradíme Vám

Máte otázku? Nevíte, které
schody vybrat? Kontaktujte
našeho specialistu!

tel: 606 901 801
info@schodytriant.cz